Menu Content/Inhalt
PRILOG POZNAVANJU INVAZIVNIH VRSTA INSEKATA U SRBIJI
 
 
 
 
 
 
 
PRILOG POZNAVANјU INVAZIVNIH VRSTA INSEKATA U SRBIJI
 
Predrag Jakšić
 
      Izvod: Pruženi su podaci o nalazima četiri invazivne vrste insekata u Srbiji tokom 2015. godine: Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae), Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae), Metcalfa pruinosa (Say, 1830)(Hemiptera: Auchenorrhyncha, Flatidae) i Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae). Razmatrani su aspekti biologije i ekologije ovih vrsta. Pruženi su dokazi u prilog predpostavci vanevropskog porekla Cameraria ohridella Deschka & Dimić, 1986.
       Ključne reči: invazivne vrste, insekti, Srbija.
 
< Prethodno