Menu Content/Inhalt
KLIMATSKE KARAKTERISTIKE FRUŠKE GORE

KLIMATSKE KARAKTERISTIKE FRUŠKE GORE

Violeta Babić

         Izvod:U radu su prikazane klimatske karakteristike Fruške gore, na osnovu podataka sa klimatoloških stanica Iriški venac, Šid, Sremski Karlovci, Gladnoš i Sremska Mitrovica, za period merenja 1965-1990. godina. Prikazane su godišnje i sezonske vrednosti (proleće, leto, jesen, zima, vegetacioni period) najvažnijih klimatskih elemenata ovog područja: temperaturni uslovi, padavinski i hidrični režim, klimatsko-geografske karakteristike - termodromski koeficijent po Kerneru (Koerner), Langov kišni faktor kao osnova za klimatsko-vegetacijsku klasifikaciju klime, pluviometrijska ugroženost, indeks suše po De Martonu (De Martonne). Određena je i pripadnost klimatskom tipu po metodu Torntvajta (Thornthwaite) i UNEP-a.
        Ključne riječi:Fruška gora, klimatski uslovi, klimatski tip
 
< Prethodno   Sledeće >