Menu Content/Inhalt
SKLAD EKOLOGIJE I ODRŽIVOG RAZVOJA
Autor Miodrag Obradović, Dragica Stanković, Snežana Obradović   
 
 
 
 
 
 
 
SKLAD EKOLOGIJE I ODRŽIVOG RAZVOJA
 
Miodrag Obradović
Dragica Stanković
Snežana Obradović 
 
    Izvod: Zemaljski samit* 2002. u Johanesburgu (UN World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, 2002) okupio je preko dvadeset dve hiljade učesnika iz celog sveta, da bi diskutovali o održivom razvoju, magičnoj reči koju većina ljudi povezuje sa zaštitom čovekove okoline. Imajući u vidu ekološke probleme koji su sve očitiji zbog prekomerne potrošnje fosilnih goriva, prekomerne emisije štetnih gasova, efekta staklene bašte, zagađenja vode i tla, uništavanje šuma i smanjenja biodiverziteta, ne samo među naučnim krugovima, već i među običnim ljudima javlja se ekološka svest o pokretanju globalnih procesa da se ovi negativni trendovi ogaraniče a negativne posledice umanje i saniraju.
        Ključne reči: ekologija, održivi razvoj, neodrživi razvoj.
 
< Prethodno   Sledeće >