Menu Content/Inhalt
ANALIZA POPLAVA U SRBIJI TOKOM MAJA 2014. GODINE

ANALIZA POPLAVA U SRBIJI TOKOM MAJA 2014. GODINE

Vojisalav Đeković
Aleksandar Anđelković
Velibor Spalević
Milorad Janić

         Izvod:Koincidencija pojave velikih voda na svim vodotocima na širem području, koje je zahvatila ciklonska aktivnost, bila je vrlo izražena. U ovom radu prikazan je poplavni talas na reci Peštan, desnoj pritoci reke Kolubare. Cilj ovih istraživanja bio je da se obuhvati jedan sliv male veličine, a koji je u koincidenciji sa rekom Kolubarom poplavio površinski ugljenokop „Tamnava” iz kojeg se ugljem snabdevaju obrenovačke termoelektrane. Na osnovu registrovanih tragova velikih voda tokom trajanja poplava, naknadno je izvršena rekonstrukcija poplavnog talasa, kako bi se stekao uvid u obim i veličinu katasrofalnih poplava, kao i da se pokaže intezitet poplave i njena rušilačka snaga na malim vodotocima. Na osnovu analize može se zaključiti da je proticaj velikih voda u donjem toku reke Peštan u periodu 15 –16. maj 2014. godine bio reda veličina između 0,1% i 0,01%. Poplavnim talasom su se dimenzije proticajnih profila značajno uvećale, tako da danas proticajni profil vodotoka obezbeđuje proticaj vode > Q0,1%. Sve je to dovelo do ogromnih razaranja i plavljenja u donjem toku Peštana, a u koincidenciji sa ostalim vodotocima: Lukavicom, Beljanicom i Kolubarom do potapanja površinskih kopovima „Tamnava“, naselja Vreoci i grada Obrenovca.
        Ključne riječi: poplave, mali slivovi, ciklon, proticaj vode, pronos nanosa, poplavni talas
 
< Prethodno   Sledeće >