Menu Content/Inhalt
INFORMACIJA KAO RESURS LOVNE PRIVREDE

INFORMACIJA KAO RESURS LOVNE PRIVREDE

Branislav Šarčević

         Izvod:Zakon o divljači i lovstvu definiše gazdovanje lovištem kao skup mera za zaštitu, upravljanje, lov, korišćenje i unapređivanje populacija divljači u lovištu. Pojmovi divljač, lovište i korisnik lovišta su osnovni pojmovi lovne privrede iz kojih proističu ostale definicije lovnog područja, planiranja i upravljanja. Cilj ovog rada je da ukaže na potrebu da se podaci u lovstvu povežu interaktivno radi dobijanja kvalitetnih informacija, a povratne informacije da budu u funkciji planiranja upravljanja, očuvanja i unapređenja populacija divljači i njihovih staništa.
        Ključne riječi:informacioni sistem, lovna privreda, upravljanje
 
< Prethodno