Menu Content/Inhalt
ZNAČAJ PLANOVA UPRAVLJANJA U UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA SRBIJE

ZNAČAJ PLANOVA UPRAVLJANJA U UPRAVLJANJU ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA SRBIJE

Ivana Jelić
Jelena Tomićević Dubljević

         Izvod:Uspostavljanje zaštićenih područja predstavlja jedan od najefikasnijih načina zaštite predela u kojima je priroda ostala sačuvana, pa samim tim ova područja čine jedan od najvažnijih prirodnih resursa jedne zemlje. Efikasno upravljanje zaštićenim područjima je od ključne važnosti da bi svrha njihovog uspostavljanja bila opravdana, a postavljeni ciljevi ostvareni. Plan upravljanja je dokument kojim se jasno planiraju mere i aktivnosti zaštite nekog područja, kao i razvojne smernice, uz uvažavanje potreba lokalnog stanovništva koje na tom prostoru živi ili koristi njegove resurse. Cilj ovog rada je da ukaže na značaj izrade i primene Planova upravljanja zaštićenim područjima, da analizira stanje u ovoj oblasti u Srbiji, kao i da ukaže na nedostatke i probleme koje bi trebalo rešiti, a kako bi se kapaciteti upravljača povećali, a upravljanje postalo efikasnije.
        Ključne riječi:planovi upravljanja, zaštićena područja, upravljački kapaciteti, Srbija
 
< Prethodno