Menu Content/Inhalt
TEHNIKA MREŽNOG PLANIRANJA U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA ŠUMSKOG PUTNOG INŽENJERSTVA

TEHNIKA MREŽNOG PLANIRANJA U UPRAVLJANJU PROJEKTIMA ŠUMSKOG PUTNOG INŽENJERSTVA

Dušan Stojnić
Milorad Zlatanović

         Izvod:Na cenu gradnje šumskih puteva može se uticati tokom čitavog ciklusa projekta: od planiranja prostornog rasporeda mreže šumskih puteva, izrade projektne dokumentacije za izvođenje šumskih puteva, pa do same realizacije projekata. Tehnika mrežnog planiranja je jedna od najčešće korišćenih metoda u upravljanju realizacijom projekata u građevinarstvu, a ujedno i najkvalitetnija i najpouzdanija. Značaj primene tehnike mrežnog planiranja ogleda se u mogućnosti da se na najbolji način, veoma pregledno i sa svim vezama i zavisnostima izvrši raspored resursa pre početka realizacije projekta, čime se postižu uštede u radnoj snazi, mehanizaciji, materijalu, finansijskim sredstvima i vremenu. Cilj ovog rada je istraživanje mogućnosti i značaja primene tehnike mrežnog planiranja u upravljanju realizacijom projekata šumskih puteva u Srbiji, s obzirom na to da se do sada realizacija ovakvih projekata odvijala bez adekvatne pripreme, što je za posledicu imalo često produženje rokova gradnje i veće utroške resursa, a samim tim i veću cenu gradnje šumskih puteva.
        Ključne riječi:šumski putevi, upravljanje projektima, tehnika mrežnog planiranja, metoda kritičnog puta
 
< Prethodno   Sledeće >