Menu Content/Inhalt
TRENDOVI PROMENE STEPENA ŠUMOVITOSTI U REPUBLICI SRBIJI

TRENDOVI PROMENE STEPENA ŠUMOVITOSTI U REPUBLICI SRBIJI

Dejan B. Stojanović
Bratislav Matović
Saša Orlović

         Izvod:Pitanje trenda promene stepena šumovitosti je od velikog značaja za strateško planiranje u šumarstvu. Upotreba klasičnih metoda prikupljanja relevantnih podataka primenom nacionalne i uređajne inventure šuma nisu uvek u mogućnosti da pruže precizne podatke o stepenu šumovitosti nekog područja. U cilju prevazilaženja nedostataka klasičih metoda upotrebljeni su podaci dobijeni pomoću metoda daljinske detekcije. U radu su korišćene mape dobijene satelitskim osmatranjima. Korišćenjem mapa izračunata je površina teritorije Republike Srbije koja se dominantno nalazila pod zastorom šumskog drveća 2000. godine, kao i promene koje su se dogodile u periodu 2000-2013. godine. Preračunavanja su izvršena za celu teritoriju Republike i posebno za AP Vojvodinu, centralnu Srbiju i AP Kosovo i Metohiju, kao i za upravne okruge. Šumsko drveće je 2000. godine pokrivalo 28,454% teritorije Srbije, dok je u periodu 2000-2013. došlo do povećanja površine na celokupnoj teritoriji države za 0,001%, ili u apsolutnim brojevima za 6.047 ha. Stepen šumovitosti je 2000. godine u Vojvodini iznosio 6,718 %, na Kosovu i Metohiji 27,411%, a u centralnoj Srbiji 37,277%. Stepen šumovitosti se u periodu 2000-2013. smanjio u Vojvodini i na Kosovu i Metohiji, dok su u centralnoj Srbiji povećao. Najveća relativna smanjenja su zabeležena u sremskom, pećkom, zapadnobačkom i kosovsko-pomoravskom okrugu, dok je najveće povećanje zabeleženo u zlatiborskom, raškom, pčinjskom i moravičkom okrugu. Zabrinjava činjenica da nije došlo do povećanja površina pod šumama u AP Vojvodini, s obzirom da je nivo šumovitosti u tom regionu daleko niži od državnog proseka, kao i proseka za Evropu bez Rusije (34%) i posebno Evropske unije (42%), ali i regiona sa istim biogeografskim karakteristikama (Mađarska 22%). Takođe, zabrinjava i veoma nizak stepen šumovitosti u AP Kosovo i Metohija, naročito u odnosu na ranije procene.
        Ključne riječi:daljinska detekcija, šumski pokrivač, stepen šumovitosti, AP Vojvodina, AP Kosovo i Metohija, centralna Srbija
 
< Prethodno   Sledeće >