Menu Content/Inhalt
SEVERNOAMERIČKE VRSTE U ŠUMSKIM KULTURAMA I PLANTAŽAMA U SRBIJI

SEVERNOAMERIČKE VRSTE U ŠUMSKIM KULTURAMA I PLANTAŽAMA U SRBIJI

Marko Perović
Rade Cvjetićanin

         Izvod:U Srbiji se gaji oko 500 alohtonih vrsta drveća i žbunja, od čega oko 100 vrsta iz Severne Amerike. Većina američkih vrsta se uzgaja u dekorativne svrhe, a 18 vrsta se nalazi u šumskim kulturama. Sledeće tri vrste se često gaje: Robinia pseudoacacia L., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco i Pinus strobus L. U maloj meri u šumskim kulturama se nalaze i: Abies grandis Lindl., Picea sitchensis (Bong.) Carr., Pseudotsuga macrocarpa (Vasey) Mayr, Pinus contorta Dougl., Pinus jeffreyi Grev. et Balf, Pinus ponderosa Dougl,, Pinus bankѕiana Lamb., Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) Parl., Taxodium distichum Rich., Juniperus virginiana L., Quercus rubra L., Juglans nigra L., Populus deltoides Bartram ex Marsh, Acer saccharum Marsch. i Fraxinus pennsylvanica Marsch. S obzirom na zahteve i probleme koji se postavljaju pred šumarstvo Srbije, površine pod šumskim kulturama, kao i broj gajenih alohtonih drvenastih vrsta će se u budućnosti verovatno povećati, što zahteva intenzivnija proučavanja adaptivnosti i produktivnosti različitih severnoameričkih vrsta drveća u našem podneblju.
        Ključne riječi:drvenaste vrste, Severna Amerika, šumske kulture, alohtone vrste, Srbija
 
< Prethodno   Sledeće >