Menu Content/Inhalt
USPOSTAVLJANJE / UVOĐENJE BRZOG I EFIKASNOG IN VITRO SISTEMA RAZMNOŽAVANJA Paulownia elongata

USPOSTAVLJANJE / UVOĐENJE BRZOG I EFIKASNOG IN VITRO SISTEMA RAZMNOŽAVANJA Paulownia elongata

Tatjana Vujović
Đurđina Ružić
Radosav Cerović

         Izvod:Razvijen je uspešan protokol za mikropropagaciju in vitro Paulownia elongata. Kao početni eksplantati preporučuju se vrhovi izdanaka skidani sa posađenih sadnica, kao i jednonodalne zelene reznice. Najveći indeks multiplikacije je dobijen na medijumu (MS) Murashige i Skoog (1962) sa 4 mg l-1 BA i 0,2 mg l-1 NAA (1 : 4,67), a dužina osovinskog izdanka na medijumu MS sa 4 mg l-1 BA i 0,1 mg l-1 IBA (2,63 cm). Procenat ožiljavanja je bio 100% sa svim upotrebljenim kombinacijama auksina, ali je najveći broj korenova dobijen na medijumu MS . sa kombinacijom auksina, 0,5 mg l-1 NAA, 0,5 mg l-1 IBA i 0,1 mg l-1 GA3 (12,5). Aklimatizacija je bila uspešna, odnosno 100% u uslovima „mist“ izmaglice. Razrađeni protokol ohrabruje upotrebu mikropropagacije za razmnožavanje i širenje ove značajne šumske vrste u našoj zemlji.
        Ključne riječi:Paulownia elongata, mikropropagacija, in vitro, vrsta eksplantata
 
< Prethodno   Sledeće >