Menu Content/Inhalt
UTICAJ KLIMATSKIH FAKTORA NA FENOLOGIJU CVJETANJA 20 KLONOVA BIJELOG BORA (Pinus sylvestris L.)

UTICAJ KLIMATSKIH FAKTORA NA FENOLOGIJU CVJETANJA 20 KLONOVA BIJELOG BORA (Pinus sylvestris L.)

Vanja Daničić
Vasilije Isajev
Milan Mataruga
Branislav Cvjetković

         Izvod:Vrijeme cvjetanja klonova zavisi od njihovih bioloških, naslijednih osobina kao i ekoloških uslova od kojih najveći uticaj imaju klimatski faktori. Ovaj rad predstavlja rezultat dvogodišnjeg istraživanja uticaja klimatskih faktora (temperatura, relativna vlažnost vazduha i padavine) na tok i dužinu cvjetanja 20 klonva ugrađenih u sjemenskoj plantaži bijelog bora (Pinus sylvestris L.) na lokalitetu „Stanovi“ Doboj. Fenološka opažanja su obavljena na 80 rameta u sjemenskoj plantaži bijelog bora, gdje je vršeno opažanje miških cvasti kroz šest faza. Tokom dvogodišnjeg istraživanja nisu utvđene značajne razlike u početku i trajanju cvjetanja klonova. Značajne razlike posmatranih pojava utvrđene su između proučavanih godina (2005. i 2006) tj. ispoljene su statistički značajne razlike u dužini trajanja fenofaze cvjetanja po godinama što se može pripisati uticaju kolebanja i razlika u vrijednostima temperature vazduha, relativne vlažnosti vazduha i padavinama. Međutim, značajna interakcija „klon x godina posmatranja“ ukazuje na mogućnost odabira više ili manje adaptivnih klonova u različitim klimatskim uslovima, što je od posebnog značaja u svijetlu klimatskih promjena.
        Ključne riječi:vlažnost vazduha, padavine, cvjetanje, bijeli bor
 
< Prethodno   Sledeće >