Menu Content/Inhalt
PROIZVODNJA ŠUMSKOG REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ZA POTREBE OSNIVANJA I OBNAVLJANJA ŠUMA U JP .......

PROIZVODNJA ŠUMSKOG REPRODUKTIVNOG MATERIJALA ZA POTREBE OSNIVANJA I OBNAVLJANJA ŠUMA U JP „SRBIJAŠUME” BEOGRAD

Predrag Aleksić
Zoran Maksimović

         Izvod:U radu su prikazane potrebne količine semena i sadnog materijala, po vrstama drveća, za osnivanje i obnavljanje šuma u JP za gazdovanje šumama „Srbijašume” Beograd, u narednom planskom periodu. U periodu 2014-2023. godine, JP za gazdovanje šumama „Srbijašume” Beograd planira pošumljavanje (osnivanje novih šuma) i obnavljanje šuma na površini od 23.624,7 ha (prosečno godišnje 2.362 ha). Za izvršenje ovih radova potrebno je proizvesti 49.287.363 sadnice, od toga 19.568.381 sadnica lišćara i 29.718.982 sadnice četinara. Ukupna potrebna količina semena u periodu 2014–2023. godine iznosi 305.169,28 kg (prosečno godišnje 30.516 kg), od toga 304.370,35 kg semena lišćara i 798,93 kg semena četinara, pri čemu veći deo potrebne količine semena treba sakupiti u selekcionisanim i kvalifikovanim semenskim objektima. Definisane potencijalne površine za osnivanje i obnavljanje šuma, kao i potrebne količine sadnog materijala u narednom planskom periodu masovnu proizvodnju sadnica usmeravaju na namensku proizvodnju sadnog materijala za poznata staništa, poznate namene i poznatog kupca.
        Ključne reči:planiranje, seme, sadni materijal, namenska proizvodnja
 
< Prethodno   Sledeće >