Menu Content/Inhalt
ODRŽIVO SAKUPLJANJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA: KARAKTERISTIKE I STAVOVI SAKUPLJAČA NA PODRUČJU

ODRŽIVO SAKUPLJANJE NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA: KARAKTERISTIKE I STAVOVI SAKUPLJAČA NA PODRUČJU KOPAONIKA I BELJANICE

Jelena Nedeljković
Dragan Nonić
Nenad Ranković
Marina Nonić

         Izvod:Ako se uzmu u obzir posledice koje može izazvati prekomerna upotreba prirodnih resursa, razumljiva je potreba za njihovim održivim gazdovanjem i korišćenjem. U skladu sa tim, korišćenje nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP) i očuvanje biološke raznovrsnosti, dobijaju sve veći značaj. Ipak, neadekvatno sakupljanje NDŠP može imati negativne posledice po očuvanje biodiverziteta, kroz degradaciju zemljišta, što može dovesti i do degradacije šumskih ekosistema. U radu su predstavljeni rezultati socio-ekonomskog istraživanja stavova 49 sakupljača NDŠP na pojedinim područjima u Srbiji. Prikazana je analiza odgovora na 12 pitanja vezana za održivo sakupljanje NDŠP. Cilj rada je utvrđivanje karakteristika sakupljanja NDŠP i stavova sakupljača, u odnosu na ugroženost biodiverziteta, kao posledice sakupljanja na istraživanom području. Rezultati istraživanja pokazuju da većina sakupljača nije pohađala obuku o pravilnom sakupljanju NDŠP. Pri tome, većina smatra da sakupljanje NDŠP ne utiče na smanjenje njihove održivosti u dužem vremenskom periodu na tom području. Ispitanici većinom smatraju da su klimatski uslovi najveća pretnja rastu NDŠP.
        Ključne reči:održivo sakupljanje, nedrvni šumski proizvodi, biodiverzitet, Kopaonik, Beljanica
 
< Prethodno   Sledeće >