Menu Content/Inhalt
INSEKTI ŠIŠARKI ČEMPRESA (CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.) U CRNOJ GORI
Autor Dragan Roganović   
 
 
 
 
 
 
 
INSEKTI ŠIŠARKI ČEMPRESA (CUPRESSUS
SEMPERVIRENS L.) U CRNOJ GORI
 
 Dragan Roganović
 
       Izvod: Istraživanja entomofaune šišarki i sjemena čempresa u Crnoj Gori obavljena su u periodu od 2001 do 2004 godine. Istraživanja su obavljena na 37 lokaliteta u širem području Podgorice, Herceg Novog, Tivta, Kotora, Budve, Petrovca, Bara i Ulcinja. Postojale su 2 grupe šišarki iz kojih je obavljeno odgajivanje insekata. Prva grupa su šišarke koje su napadnute u fazi rasta. Druga kategorija su zrele djelimično otvorene šišarke. Odgajivanjem insekata iz šišarki koje su napadnute u fazi rasta konstatovane su sljedeće vrste: Pseudococcyx tessulatana Stgr. (Lepidoptera, Torticidae), Brachyacma oxycedrella Mill. (Lepidoptera, Gelechidae) i Ernobius cupressi Chob. (Coleoptera, Anobiidae). Odgajivanjem insekata iz zrelih, djelimično otvorenih šišarki dobijene su vrste: Megastigmus wachtli Seit. (Hymenoptera, Torymidae), Orsillus depressus (Mulsant & Rey) (Hemiptera, Lygeidae), Orsillus maculatus (Fieber) (Hemiptera, Lygeidae) i Holcogaster exilis Horváth (Pentatomidae, Heteroptera). Vrste Pseudococcyx tessulatana (Lepidoptera, Tortricidae), Megastigmus wachtlli (Hymenoptera, Torymidae), Orsillus depressus (Heteroptera, Lygeidae), Brachyacma oxycedrella (Lepidoptera, Gelechidae), Ernobius cupressi (Coleoptera, Anobiidae) i Holcogaster exilis (Heteroptera, Pentatomidae) se ovim istraživanjima prvi put konstatuju u Crnoj Gori, dok je vrsta Orsillus maculatus (Heteroptera, Lygeidae) prethodnim istraživanjima konstatovana samo na jednom lokalitetu. Sa lokaliteta Budva (Sveti Stefan) disekcijom su u šišarkama konstatovane acervule Seiridium cardinale, uzročnika raka kore i sušenja čempresa.
        Ključne riječi: Entomofauna, šišarke, čempres, Crna Gora
 
< Prethodno   Sledeće >