Menu Content/Inhalt
BILJNE VRSTE IZ FAM. Orchidaceae NA PLANINI JADOVNIK U ZAPADNOJ BOSNI

BILJNE VRSTE IZ FAM. Orchidaceae NA PLANINI JADOVNIK U ZAPADNOJ BOSNI

Vojin Bucalo

         Izvod:Prilikom istraživanja flore i vegetacije planine Jadovnik u zapadnoj Bosni, autor je registrovao 28 vrsta iz porodice Orchidaceae. Od toga je 13 vrsta konsta tovano prvi put na ovom području. U radu su prezentovane karak te ristike nalazišta, matični supstrati, cenologija i horologija svih 28 vrsta. Navedeni su i stepeni ugroženosti, prema katego rizaciji IUCN.
        Ključne reči:florni elementi, ekologija, cenologija, nalazišta, IUCN
 
< Prethodno   Sledeće >