Menu Content/Inhalt
MIKOLOŠKI KOMPLEKS NA LIŠĆU I KORI DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.) U REPUBLICI SRBIJI

MIKOLOŠKI KOMPLEKS NA LIŠĆU I KORI DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.) U REPUBLICI SRBIJI

Miroslav Marković
Predrag Pap
Milan Drekić
Marina Katanić

         Izvod:U radu su prikazani rezultati istraživanja parazitske i saprofitske mikoflore na divljoj trešnji (Prunus avium L.) u Srbiji. Dendromaterijal sa simptomima oboljenja i oštećenjima sakupljan je i herbarizovan tokom istraživanja, a zatim je u laboratoriji vršena identifikacija gljiva. U dosadašnjim istraživanjima je na lišću i kori divlje trešnje zabeleženo 24 gljive od kojih najveći značaj, kao vrste koje pričinjavaju ekonomske štete i dovode do propadanja biljaka, imaju gljive Polistigma rubrum (Persoon) Saint-Amons, Blumeriella jaapii i Cytospora prunorum.
        Ključne reči:divlja trešnja, Prunus avium, gljiva, Srbija
 
< Prethodno   Sledeće >