Menu Content/Inhalt
ANALIZA POPLAVA U SLIVU BARAJEVSKE REKE TOKOM MAJA 2014. GODINE

ANALIZA POPLAVA U SLIVU BARAJEVSKE REKE TOKOM MAJA 2014. GODINE

Vojislav Đeković
Aleksandar Anđelković
Velibor Spalević
Slobodan Milivojević
Neđo Milošević

         Izvod:U radu je prikazana rekonstrukcija poplavnog talasa Barajevske reke, tokom poplava 15. i 16. maja 2014. godine. Istraživanja se odnose na lokaciju uzvodno od naselja Barajevo. Rekonstrukcija poplavnog talasa izvršena je analizom tragova velikih voda. Registrovanje tragova velikih voda izvršeno je za vreme poplavnog talasa. Snimanje morfologije proticajnog profila vodotoka i trase korita vršeno je nekoliko dana nakon prolaska poplavnog talasa. Za merenje su korišćeni geodetski instrumenti: nivelir, totalna stanica i distomat “TOPCON 3100M”. Na osnovu registrovanih tragova velikih voda kombinovanom metodom „Hec-Ras“ određen je proticaj velikih voda. Ustanovljeno je da je rečnom dolinom tokom trajanja povodnja proticalo Q =145m3∙sec-1. Na osnovu anvelopa velikih voda iz vodoprivredne osnove Srbije 2001. i sprovedene analize u ovom radu zaključeno je, da je proticaj velikih voda bio reda veličina > 0,1%. Projektnom dokumentacijom definisan je stepen zaštite priobalja na vode pojave Q2% . Minor korito je obloženo dok je major korito u prirodnom materijalu, u njemu su registrovane stalne promene morfologije proticajnih profila.
        Ključne reči:Barajevska reka, rekonstrukcija poplavnog talasa, tragovi velikih voda, bujične poplave
 
< Prethodno   Sledeće >