Menu Content/Inhalt
PRILOG POZNAVANJU PARAZITNE GLJIVE Inonotus nidus-pici Pilat UZRO NIKA RAK-RANA NA STABLIMA LIŠĆAR

PRILOG POZNAVANJU PARAZITNE GLJIVE Inonotus nidus-pici Pilat UZROČNIKA RAK-RANA NA STABLIMA LIŠĆARA

Dragan Karadžić
Ivan Milenković

         Izvod:Parazitna gljiva Inonotus nidus-pici kolonizira živa (dubeća) stabla lišćara. Najčešće se javlja i najveće štete pričinjava na Quercus vrstama (osobito je osetljiv Q. cerris), a sporadično je zabeležena na Fagus, Juglans, Aesculus i Fraxinus vrstama. Na živim stablima infekcije se ostavaruju preko mesta uraslih grana ili površinskih ozleda (npr. mrazopucina), a zatim se gljiva širi prema srčici stabla. Na mestu infekcije se formiraju tipične otvorene rak-rane (≪Inonotus rak≫). Prema dostupnoj literaturi ovo su prvi nalazi ove gljive u šumama hrasta u Vojvodini (odnosno Srbiji).
        Ključne reči:Inonotus rak, cer, bela trulež, identifikacija
 
< Prethodno   Sledeće >