Menu Content/Inhalt
UTICAJ MELIORATIVNIH RADOVA NA STANJE ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA U RAVNOM SREMU
 
 
 
 
 
 
 
UTICAJ MELIORATIVNIH RADOVA NA STANJE ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA U RAVNOM SREMU
 
Ljubomir Letić
Radovan Savić
Vesna Nikolić
Radoslav Lozjanin
 
      Izvod: U ovom radu prikazana su istraživanja uticaja meliorativnih zahvata i putne infrastrukture na stanje šuma hrasta lužnjaka u Ravnom Sremu. Proučavajući režim voda (površinskih i podzemnih), kao dinamičan elemenat, podložan promenama, neophodno je ustanoviti njegov uticaj na biljne zajednice duž rečnih tokova na tipičnim staništima higrofilnih šuma. Podaci o sve obimnijem sušenju hrasta lužnjaka i poljskog jasena u Gornjem Sremu, evidentirani u periodu 2007-2013. godine, nastoje se dovesti u vezu sa promenom režima vlaženja analiziranog područja. Sam proces sušenja ima za posledicu veliku količnu vanrednog (slučajnog) prinosa, realizovanog sanitarnim sečama, koje kao neplanski vid prinosa, imaju za posledicu obimne neplanirane radove što predstavlja veliki problem, jer ti radovi nisu planirani posebnom osnovom gazdovanja šumama.
       Ključne reči: hrast lužnjak, Ravni Srem, režim vlaženja, melioracije, sušenje šuma, vanredni prinosi.
 
< Prethodno   Sledeće >