Menu Content/Inhalt
REGIONI PROVENIJENCIJA Fraxinus angustifolia Vahl. I Fraxinus pallisae Wilmott U SRBIJI
 
 
 
 
 
 
 
REGIONI PROVENIJENCIJA Fraxinus angustifolia Vahl. I Fraxinus pallisae Wilmott U SRBIJI
 
Rade Cvjetićanin
Mirjana Šijačić-Nikolić
Jelena Milovanović
Marko Perović
Marijana Novaković-Vuković
 
      Izvod: Proizvodnja selekcionisanog i reproduktivnog materijala poznatog porekla nameće potrebu definisanja regiona provenijencija naših najznačajnijih vrsta šumskog drveća. Regioni provenijencije se definišu kao jedna ili više oblasti sa sličnim ekološkim karakteristikama, u kojima sastojine vrste, podvrste ili varijeteta imaju slične fenotipske ili genotipske karakteristike. Dva regiona provenijencije veoma srodnih vrsta - poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) i maljavog poljskog jasena (Fraxinus pallisae Wilmott) su definisana u Srbiji na osnovu nihovog stvarnog rasprostranjenja i proučavanja ekološko-vegetacijskih karakteristika njihovih populacija.
       Ključne reči: poljski jasen, maljavi poljski jasen, region provenijencija, ekološko-vegetacijske karakteristike, Fraxinus angustifolia, Fraxinus pallisae.
 
< Prethodno   Sledeće >