Menu Content/Inhalt
KARAKTERISTIKE RASTA DOMINANTNIH STABALA LIPE U VEŠTAČKI PODIGNUTOJ SASTOJINI NA BUKOVOM STANIŠTU
 
 
 
 
 
 
 
KARAKTERISTIKE RASTA DOMINANTNIH STABALA LIPE U VEŠTAČKI PODIGNUTOJ SASTOJINI NA BUKOVOM STANIŠTU NA JASTREPCU
 
Predrag Aleksić
Milun Krstić
Branko Kanjevac
Nemanja Aleksić
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja razvoja dominantnih stabala krupnolisne lipe (Tilia grandifolia Ehrh.) u veštački podignutoj sastojini pošumljavanjem goleti na staništu bukve (Fagetum submontanum moesiacum s.l.), na planini Jastrebac u Srbiji. Pošumljavanje je izvršeno na terase širine 1m, na međusobnom rastojanju 5m, sa razmakom sadnje 0,4 x 0,4m, u cilju zaštite od erozije. Analizirani su osnovni elementi rasta i razvoja stabala - prečnika, visine i zapremine u različitim stanišnim i sastojinskim uslovima. Značajne vrednosti dostignutih dimenzija stabala ukazuju na veliku ulogu krupnolisne lipe u pošumljavanju goleti na bukovom staništu u cilju biomelioracije. Konstatovane su značajne razlike u ostvarenim dimenzijama stabala.
       Ključne reči: veštački podignuta sastojine lipe, stanište bukve, pošumljavanje goleti, razvoj dominantnih stabala.
 
< Prethodno   Sledeće >