Menu Content/Inhalt
VODOSTAJ DUNAVA KAO FAKTOR SMANJENJA PRIRASTA I VITALNOSTI STABALA MEŠOVITE SASTOJINE LUŽNJAKA I .
 
 
 
 
 
 
 
VODOSTAJ DUNAVA KAO FAKTOR SMANJENJA PRIRASTA I VITALNOSTI STABALA MEŠOVITE SASTOJINE LUŽNJAKA I CERA
 
Dejan B. Stojanović
Tom Levanič
Bratislav Matović
Zoran Galić
Todor Bačkalić
 
      Izvod: U radu je razmatran uticaj vodostaja reke Dunav na prirast i vitalnost stabala mešovite sastojine lužnjaka i cera u ŠU ‘Odžaci’ ŠG ‘Sombor’ JP ‘Vojvodinašume’ Novi Sad. Uzorci su uzeti u oktobru 2013. godine. Korišćenjem dendrohronoloških metoda ustanovljen je opadajući trend prirasta poslednjih decenija, kao i značajna korelacija između vodostaja Dunava i širine godova. Ustanovljen je sličan opadajući trend između vodostaja i prirasta za obe vrste. Pored dugoročnog trenda opadanja vodostaja Dunava, istaknute su dve uzastopne ekstremno sušne godine kao potencijalno glavni uzrok opadanja prirasta i sušenja stabala u istraživanoj sastojini.
       Ključne reči: dendrohronologija, dendroekologija, sušenje, vodostaj, Quercus robur, Quercus cerris.
 
< Prethodno   Sledeće >