Menu Content/Inhalt
PREDLOG KONCEPTA KONAČNE ZAŠTITE POSEBNOG REZERVATA PRIRODE „LISINA” U REPUBLICI SRPSKOJ
 
 
 
 
 
 
 
PREDLOG KONCEPTA KONAČNE ZAŠTITE POSEBNOG REZERVATA PRIRODE „LISINA” U REPUBLICI SRPSKOJ
 
Saša Eremija
Ilija Đorđević
Goran Češljar
 
      Izvod: U radu je prikazan koncept zaštite budućeg prirodnog dobra na području teritorije Republike Srpske, kao rezultat analize stanja ekoloških činilaca na proučavanom području. Prikazani koncept će služiti za definisanje konačnog modela zaštite, od strane nadležnih državnih institucija. Površina rezervata od 550.64 hektara stavljena je 2011. godine pod prethodnu zaštitu od strane nadležnog Ministarstva u Vladi Republike Srpske. Temeljna ekološka vrednost rezervata je bogatstvo i raznovrsnost mikoflore (Fungi), koja se bez primene mera aktivne zaštite ne bi mogla očuvati, te se i koncept zaštite mora zasnivati na očuvanju tog resursa. Zbog značaja gljiva u ekosistemima i pretnje istrebljenja retkih vrsta, mnoge evropske zemlje aktivno provode mere zaštite. U radu je dat prikaz stanja šumskog fonda i identifikovani su antropogeni faktori koji mogu da ugroze zaštićeno područje. Definisane su zone zaštite, najvažnije uzgojne mere, određen je način i stepen zaštite, korišćenja, uređenja i unapređenja budućeg zaštićenog razervata.
       Ključne reči: posebni rezervat prirode, uzgojne mere, zonacija, stepen zaštite.
 
< Prethodno