Menu Content/Inhalt
PRILOG POZNAVANJU FAUNE STRIŽIBUBA SRBIJE, SA OSVRTOM NA ZAŠTIĆENE VRSTE

PRILOG POZNAVANJU FAUNE STRIŽIBUBA (COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE) SRBIJE, SA OSVRTOM NA ZAŠTIĆENE VRSTE

Jovan Dobrosavljević
Ljubodrag Mihajlović

         Izvod: Strižibube (Cerambycidae) su kosmopolitska familija insekata sa preko 20.000 opisanih vrsta. Uzimajući u obzir da su mnoge od njih štetočine u poljoprivredi i šumarstvu, poznavanje vrsta prisutnih na teritoriji Srbije je neophodno kako bismo znali koje mere bi trebalo da upotrebimo u njihovom suzbijanju. Tokom ovog istraživanja, od 2011. do 2013. sakupljeno je 249 insekata, od toga 54 vrste iz 31 roda i pet potfamilija. Od ove 54 vrste tri se nalaze na spisku zaštićenih vrsta po pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva (2010), a 17 na IUCN-ovoj listi sa različitim stepenom ugroženosti. Kao direktno štetne za šumarstvo navodi se više od 22% sakupljenih vrsta. Na dve lokacije prvi put su konstatovane dve vrste. Uočen je i do sada nezabeležen predator vrste Strangalia melanura.
        Ključne reči: strižibube, poznavanje, Srbija, zaštićene vrste, Cerambycidae.
 
< Prethodno   Sledeće >