Menu Content/Inhalt
STRUKTURA I PODMLAĐIVANJE MJEŠOVITIH SASTOJINA BUKVE, JELE I SMRČE NA PODRUČJU ŠG „GORICA....

STRUKTURA I PODMLAĐIVANJE MJEŠOVITIH SASTOJINA BUKVE, JELE I SMRČE NA PODRUČJU ŠG „GORICA-ŠIPOVO"

Srđan Keren
Zoran Govedar

         Izvod: U pet mješovitih sastojina bukve i jele sa smrčom u zapadnom dijelu Republike Srpske (BiH) postavljene su ogledne površine u 100-metarskoj kvadratnoj mreži. Prikupljeni su podaci o podmlatku i broju stabala preko 7,5 st prečnika na prsnoj visini. U svakoj sastojini za svaku vrstu i ukupno definisana je debljinska raspodjela broja stabala. Izračunata zapremina je upoređena sa propisanom uravnoteženom zapreminom. Ispitan je uticaj zrelih stabala gornjeg sprata na pojavu ponika neposredno ispod njih, kao i na urastanje podmlatka i mladih stabala u donjem i srednjem sastojinskom spratu. Pored toga, posmatran je i uticaj temeljnice na intenzitet propuštene svjetlosti u donji sprat sastojine, kao i uticaj svjetlosti na visinski prirast podmlatka.
        Ključne reči: debljinska struktura, uravnotežena zapremina, podmlađivanje, režim svjetlosti, izmjena vrsta
 
< Prethodno   Sledeće >