Menu Content/Inhalt
UTICAJ GEOLOŠKE PODLOGE NA OTICAJ
Autor Jugoslav Nikolić, Zoran Nikić, Vladan Ducić   

 

 

 

 

UTICAJ GEOLOŠKE PODLOGE NA OTICAJ

 Jugoslav Nikolić
Zoran Nikić
Vladan Ducić

      Izvod: Oticaj je osnovni element vodnog bilansa i faza hidrološkog ciklusa na koju utiču mnogobrojni faktori. Određivanje uticaja pojedinih faktora na proces oticaja može imati strateški značaj za planirane i kontrolu vodnih resursa. U radu se izučava i prikazuje struktura procesa ukupnog oticaja, kao i stepena mogućeg uticaja različitih geoloških podloga na oticaj vode u prirodnim uslovima.
   Ključne reči: hidrološki ciklus, oticaj, padavine, vodni bilans, geološka građa, hidrogeološke karakteristike

 
< Prethodno   Sledeće >