Menu Content/Inhalt
UTICAJ VEGETACIONOG POKRIVAČA NA RETENCIJU I OTICANJE VODE NA PODRUČJU FRUŠKE GORE

UTICAJ VEGETACIONOG POKRIVAČA NA RETENCIJU I OTICANJE VODE NA PODRUČJU FRUŠKE GORE

Ljubomir Letić
Zoran Nikić
Radovan Savić
Vesna Nikolić

         Izvod: U ovom radu analiziran je uticaj pojedinih parmetara, podloge, klime, vegetacije i dr. na retenciju i oticanje voda na Fruškoj gori. Geografski položaj, veli- čina masiva i vrlo razvijen reljef, geološko-petrografskai pedološka, kao i makroklimatska raznovrsnost, uz bogatu paleobotaničku i sindinamsku prošlost, učinili su da je Fruška Gora ekološki i vegetacijski veoma složen sistem. U takvim uslovima javlja se registrovanih preko 180 izvora, koji napajaju mrežu više od 80 vodotoka, čije vode se slivaju sa severne i južne padine ove niske planine. Prosečna gustina hidrografske mreže Fruške gore iznosi 0,62 kt/kt2, što je karakteristika predela niskog pobrđa srednje Evrope.
        Ključne reči: Fruška gora, tipovi šuma, padavine, oticanje, izvori, hidrografska mreža
 
< Prethodno   Sledeće >