Menu Content/Inhalt
KONTROLA KVALITETA VODE I MULJA PALIĆKOG JEZERA

KONTROLA KVALITETA VODE I MULJA PALIĆKOG JEZERA

Aleksandar Anđelković
Vojislav Đeković
Neđo Milošević

         Izvod: Monitoring površinskih voda Palićkog jezera obavlja se sistematskim me- renjem fizičko-hemijskih, bakterioloških i hidrobioloških parametara više od trideset godina. Uzorkovanja i ispitivanja kvaliteta vode jezera Palić obavljaju se jednom mesečno, u skladu sa važećom zakonskom regulativom. U letnjoj sezoni, kon- trola kvaliteta vode vrši se dva puta nedeljno. Kontroliše se fizičko-hemiska i mikrobiološka ispravnost vode u jezeru, na tri kupališta - Ženskom štrandu, Mu- škom štrandu i Vikend naselju. Uzorkovanja, laboratorijska ispitivanja i stručna mišljenja su u skladu sa Uputstvom za uzorkovanjene vode iz jezera (Sl. glasnik SRS 5/68). U radu su prikazani laboratorijski rezultati ispitivanja kvaliteta površinskih voda jezera Palić. Resultati sastava mulja dobijeni su uzorkovanjem jezerskog mulja i aktivnog mulja iz pogona za preradu otpadnih voda (UPOV) Subotica. Takođe, prikazan je pregled kvaliteta vode na kupalištima i preporuke za način korišćenja kupališta. Prikazani rezultati dobijeni su iz Zavoda za kontrolu javnog zdravlja Subotica, laboratorije (UPOV) Subotica i iz istraživanja autora ovog rada.
        Ključne reči: Palićko jezero, kvalitet vode, mulj, monitoring vode, cvetanje vode
 
< Prethodno   Sledeće >