Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA KLIJAVACA TAKSODIJUMA RAZLIČITIH LINIJA POLUSRODNIKA

VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA KLIJAVACA TAKSODIJUMA (Taxodium distichum (L.) Rich.) RAZLIČITIH LINIJA POLUSRODNIKA

Vladan Popović
Aleksandar Lučić
Ljubinko Rakonjac

         Izvod: U radu su prikazani rezultati morfometrijske analize klijavaca 20 linija polusrodnika taksodijuma poreklom iz semenske sastojine kod Bačke Palanke. Analizirani su broj kotiledona, srednja dužina kotiledona, dužina nadzemnog dela, dužina korena i masa klijavaca. Statistički parametri ukazuju na značajnu genetičku varijabilnost unutar i između različitih linija polusrodnika taksodijuma.
        Ključne reči: taksodijum (Taxodium distichum (L.) Rich.), klijavci, varijabilnost, morfološki parametri
 
< Prethodno   Sledeće >