Menu Content/Inhalt
ŠUMSKA ZEMLJIŠTA U G. J. ”ČEZAVA” N. P. “ĐERDAP”
Autor Olivera Košanin, Milan Knežević   

 

 

 

  

 

ŠUMSKA ZEMLJIŠTA U G. J.
”ČEZAVA” N. P. “ĐERDAP”

Olivera Košanin
Milan Knežević
 
      Izvod: U radu su prikazani rezultati pedoloških istraživanja u šumskim zajednicama gazdinske jedinice. “Čezava” na području N. P. ”Đerdap”. Pedološki pokrivač istraživanog područja karakteriše se većim brojem pedosistamatskih jedinica. Proučeno je šest različitih tipova zemljišta. Iz klase nerazvijenih zemljišta proučeno je koluvijalno zemljište (koluvijum), iz klase humusno-akumulativnih zemljišta: humusno-silikatno zemljište (ranker) i rendzina i iz klase kambionih zemljišta: smeđe zemljište na krečnjaku (kalkokambisol), distrično smeđe zemljište (distrioni kambisol) i eutrično smeđe zemljište (eutrioni kambisol).
      Ključne reči: stanišni uslovi, zemljište, proizvodni potencijal, Đerdap.
 
< Prethodno   Sledeće >