Menu Content/Inhalt
PROCENA ZAPREMINE, BIOMASE I ZALIHE UGLJENIKA SASTOJINA BUKVE PRA ŠUMSKOG TIPA U REZERVATU KUKAVICA

PROCENA ZAPREMINE, BIOMASE I ZALIHE UGLJENIKA SASTOJINA BUKVE
PRAŠUMSKOG TIPA U REZERVATU „KUKAVICA"


Miloš Koprivica
Bratislav Kisin
Bratislav Matović

         Izvod: U radu je istraživana zapremina, bio masa i zaliha ugljenika sastojina bukve prašumskog tipa, koje su pod strogim režimom zaštite (prvi stepen zaštite) i imaju status rezervata prirode. Istraživani rezervat „Kukavica’’ nalazi se u šumskom gazdinstvu Vranje, odnosno u Šumskoj upravi „Vladičin Han’’. Preciznije, rezervat je u Gazdinskoj jedinici „Kukavica II’’, odeljenja 27 i 31. Sastojine bukve su svrstane u tri tipa planinske bukove šume, a za analizusu korišćena dva tipa: Fagetum moesiacae montanum nudum - pauperum i Fagetum moesiacae montanum typicum. Treći tip šume Luzulo Fagetum moesiacae nije korišćen za analizu, jer ne predstavlja šumu prašumskog tipa. Za istraživanje je korišćeno sedam oglednih polja radi postizanja što bolje reprezentativnosti uzorka. Veličina oglednih polja bila je različita, a postavljena su u sastojinama 27a, 31a i 31b. Zapremina, bio masa i ugljenik stabala na oglednim poljima određeni su primenom regresionih jednačina za evropsku bukvu. U istraživanom rezervatu sastojina bukve prašumskog tipa procenjeno je (p = 0,95) da su: prosečna za premina 695,31 +/- 76,12 m3 ha-1, prosečna bio masa stabala (iz nad i ispod zem lje) 496,780 +/- 50,104 t ha-1 i prosečna zaliha ugljenika u ovoj bio masi 247,234 +/- 25,309 tC ha-1.
        Ključne reči: rezervat, bukva, zapremina, biomasa, ugljenik
 
< Prethodno   Sledeće >