Menu Content/Inhalt
SASTOJINSKO STANJE I IZBOR ODGOVARAJUćIH UZGOJNO-MELIORATIVNIH MERA U IZDANAČKIM ŠUMAMA BUKVE ...

SASTOJINSKO STANJE I IZBOR ODGOVARAJUćIH UZGOJNO-MELIORATIVNIH MERA
U IZDANAČKIM ŠUMAMA BUKVE NA MALOM JASTREPCU


Milun Krstić
Predrag Aleksić
Nenad Mitić

         Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja sastojinskog stanja i uzgojno-meliorativnih mera u izdanačkim bukovim šumama na području Malog Jastrepca. Istraživanja su vršena u tri sastojine bukve izdanačkog porekla, različite starosti, koje predstavljaju prelaz od najboljih do najlošijih izdanačkih bukovih šuma na ovom području. Kako je svaka sastojina bukve različitog stanja i u različitim uslovima sredine, to je zahtevalo i drugačiji uzgojni pristup i tretman. Na osnovu detaljno proučenih stanišnih uslova, tipološke pripadnosti i sastojinskog stanja, predloženi su odgovarajući uzgojno-meliorativni zahvati u cilju melioracije specifičnih faza degradacije izdanačkih bukovih šuma i njihovog prevođenja u šume visokog uzgojnog oblika.
        Ključne reči: izdanačke bukove šume, Mali Jastrebac, sastojinsko stanje, konverzija uzgojnog oblika
 
< Prethodno   Sledeće >