Menu Content/Inhalt
UTICAJ BIJELE IMELE (Viscum album var. abietis) NA DEBLJINSKI PRIRAST STABALA OBIČNE JELE Abies alb

UTICAJ BIJELE IMELE (Viscum album var. abietis) NA DEBLJINSKI PRIRAST STABALA OBIČNE JELE(Abies alba Mill.)
U ZAPADNOM DIJELU REPUBLIKE SRPSKE


Zoran Stanivuković

         Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja uticaja bijele imele (Viscum album var. abietis) na debljinski prirast obične jele (Abies alba Mill.). Istraživanje je provedeno na 15 lokaliteta koji se nalaze u zapadnom dijelu Republike Srpske. U cilju definisanja štetnog uticaja pojedinih faktora, stabla jele su podjeljena u četiri grupe (A, B, C i D). Isto tako, za potrebe utvrđivanja gubitka prirasta, prirast je analiziran u dvije vremenske periode (1-5 i 6-10 godina).
        Ključne reči: obična jela, bijela imela, debljinski prirast, vremenski period
 
< Prethodno   Sledeće >