Menu Content/Inhalt
PRILOG POZNAVANJU KLIMATSKOVEGETACIJSKIH KARAKTERISTIKA BRDSKOG PODRUČJA SRBIJE

PRILOG POZNAVANJU KLIMATSKOVEGETACIJSKIH KARAKTERISTIKA
BRDSKOG PODRUČJA SRBIJE


Milun Krstić
Violeta Babić
Branko Kanjevac

         Izvod:U radu su prikazane klimatsko-vegetacijske karakteristike brdskog pojasa (200-500 m nadmorske visine) i najnižeg dela planinskog pojasa (600 m n.v) centralnog dela središnje Srbije, geografsko područje Šumadija, u kome je najrasprostranjenija šumska zajednica klimazonalna šuma hrastova sladuna i cera (Quercetum farnetto-cerris Rud.). Korišćeni su klimatski podaci četrdesetogodišnjeg perioda merenja 1961-2000. godine, za dve karakteristične meteorološke stanice ovog područja: nizijske stanice - Kragujevac, i visinske stanice - Rudnik. Primenom metoda izračunatih lineranih visinskih gradijenata dobijene su vrednosti klimatskih elemenata za određenu nadmorsku visinu 200 do 600 m. Prikazane su vrednosti najvažnijih klimatskih elemenata ovog pojasa: temperaturni uslovi, pluviometrijski i higrični režim, klimatsko-geografske karakteristike - termodromski koeficijent po Kerneru (Köerner), pluviometrijska ugroženost, indeks suše po De Martonu (De Martonne), i indeks suše po Seljaninovu. Određena je i pripadnost klimatskom tipu po metodu Torntvajta (Thornthwaite) i UNEP-a.
        Ključne reči:centralna Srbija, brdsko područje, klimatsko-vegetacijske karakteristike
 
< Prethodno   Sledeće >