Menu Content/Inhalt
POŠUMLJAVANJA U JP ‘ADA CIGANLIJA’ BEOGRAD

POŠUMLJAVANJA U JP ‘ADA CIGANLIJA’ BEOGRAD

Velimir Vukojević
Vasilije Isajev

         Izvod:Posebnom osnovom za gazdovanje šumama za GJ ‘Ada Ciganlija’ (2009-2013) predviđena je zamena topola sa sadnicama hrasta lužnjaka (Quercus robur L.), poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl), bresta (Ulmus effusa), lipe (Tilia sp.), crvenog hrasta (Quercus rubra L.), platana (Platanus acerifolia Wild), breza (Betula pendula Roth), divljih voćkarica, a pojedinačno i četinarskih vrsta. U dosadašnjim pošumljavanjima na ovom prstoru najviše je korišćen hrast lužnjak. U turističko-rekreativnom delu Ade Ciganlije lužnjakom je pošumljena površina od 1 ha. Broj sadnica kojim je izvedeno pošumljavanje iznosio je 215, od čega se primilo 200 sadnica, odnosno 93,02%, U zoni zaštite vodoizvorišta vodosnadbevanja ukupno je posađeno 1.700 sadnica hrasta lužnjaka, primilo se 200 sadnica, odnosno, uspeh pošumljavanja je 11,77 %. Prema broju posađenih sadnica u turističko - rekreativnom delu Ade Ciganlije, na drugom mestu je poljski jasen, posađen na površini od 0,40 ha. Ukupan broj posađenih sadnica je 163, od čega se primilo 157 sadnica ili 96,32 %.
        Ključne reči:pošumljavanje, Ada Ciganlija, lužnjak, poljski jasen
 
< Prethodno   Sledeće >