Menu Content/Inhalt
STANJE I PERSPEKTIVE ZAŠTITE STROGOG PRIRODNOG REZERVATA "MUSTAFA"
Autor Ljubivoje Stojanović, Dragana Ostojić, Marina Vukin   

 

 

 

 

STANJE I PERSPEKTIVE ZAŠTITE STROGOG
PRIRODNOG REZERVATA "MUSTAFA"

Ljubivoje Stojanović
Dragana Ostojić
Marina Vukin

      Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja u okviru strogog prirodnog rezervata 'Mustafa', koji se nalazi na području severnog Kučaja u istočnoj Srbiji, opština Majdanpek, KO Debeli Lug. Ovaj rezervat predstavlja očuvanu polidominantnu brdsku bukovu šumu, sa učešćem bukve od 40%; hrasta kitnjaka 30%; graba 20%; lipe 8%, a prisutne su i druge vrste autohtone dendroflore. Površina rezervata od 304 ha stavljena je pod zaštitu države 1950. godine, a revizijom 1969. godine smanjena je na 79,64 ha. Svojim kompleksnim funkcijama (naučno-istraživačka, vaspitno-obrazovna, ekološka i estetska), proučavani prirodni rezervat poseduje potencijale za različita fundamentalna i primenjena istraživanja, kao i edukativne projekte, mogućnost očuvanja specijskog i ekosistemskog diverziteta, kao i specifičan značaj u pogledu zaštite životne sredine koja je u ovim predelima izuzetno narušena, usled neposredne blizine površinskog kopa u Majdanpeku.
      Ključne reči: strogi prirodni rezervat, brdska bukova šuma, hrast kitnak, zaštita životne sredine
 
< Prethodno   Sledeće >