Menu Content/Inhalt
USPEŠNOST SUZBIJANJA PATOGENE GLJIVE Mycosphaerella pini Rost. and Munk U KULTURAMA CRNOG BORA NA .

USPEŠNOST SUZBIJANJA PATOGENE GLJIVE Mycosphaerella pini Rost. and Munk
U KULTURAMA CRNOG BORA NA SUVOBORU


Vesna Golubović-Ćurguz
Dragan Karadžić
Đuro Gvozdić
Ivan Milenković
Slavica Radojičić Antić

         Izvod:U radu su izneti rezultati ispitivanja uzroka nekroze i crvenila borovih četina na stablima crnog i belog bora u kulturama podignutim na području kojim gazduje ŠG Kragujevac u okviru JP za gazdovanje šumama 'Srbijašume' Beograd. Izolovane su i determinisane sve gljive koje su imale uticaja na propadanje ovih stabala. Utvrđeno je da je patogena vrsta Mycosphaerella pini glavni uzročnik propadanja stabala i predložene su mere borbe koje treba primenjivati. Područja sa najugroženijim stablima tretirana su preparatom benfungin, a zbog nepristupačnosti terena na kojima se nalaze, korišćeni su avioni poljoprivredne avijacije tipa AN 2. Posle aviotretiranja izvršena je kontrola zdravstvenog stanja stabala i utvrđen je efekat apliciranog fungicida.
        Ključne reči:crni bor, kulture, Mycosphaerella pini, suzbijanje
 
< Prethodno   Sledeće >