Menu Content/Inhalt
EKOLOŠKI POTENCIJALI NEKIH ŠUMSKIH KOMPLEKSA NA PODRUČJU BEOGRADA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA STANJA

EKOLOŠKI POTENCIJALI NEKIH ŠUMSKIH KOMPLEKSA NA PODRUČJU BEOGRADA
U FUNKCIJI UNAPREĐENJA STANJA ŽIVOTNE SREDINE


Marina Vukin
Dragana Milojković
Miroslava Živanović

         Izvod:U radu su proučavani neki od osnovnih ekoloških učinaka većih šumskih kompleksa na području jugozapadnog dela suburbane zone grada Beograda, na globalno stanje životne sredine. Proučavani su predeli koji predstavljaju šume posebne namene i zaštićena prirodna područja: Stepin Lug, Avala, Kosmaj, Guberevačke šume i Lipovička šuma. Ovi kompleksi zauzimaju površinu od 4.773,63 ha što predstavlja 12,3% površine šumskog fonda Beograda. Kvantitativno izraženi sanitarno-higijenski učinci ovih šumskih ekosistema pružaju mogućnost sagledavanja njihove vrednosti i ekološkog značaja u održavanju i unapređenju kvaliteta života velike urbane sredine. Tako je prezentovano da proučavane šume, godišnje, apsorbuju oko 221.000 tona prašine, oslobađaju preko 48.600 tona kiseonika i vezuju više od 66.300 tona ugljendioksida; i, tokom vegetacionog perioda, apsorbuju preko 442.000 kg sumpor-dioksida; te emituju u atmosferu, tokom 24 časa, oko 13.000 kg isparljivih organskih materija sa fitoncidnim dejstvima. Na ovaj način, proučavani šumski kompleksi predstavljaju važan činilac u uspostavljanju ekološke ravnoteže na obodu velike gradske sredine.
        Ključne reči:životna sredina, šume posebne namene, zaštićena područja, ekološki potencijali
 
< Prethodno   Sledeće >