Menu Content/Inhalt
CRYPHONECTRIA PARASITICA (Murrill) Barr – POJAVA PARAZITNE GLJIVE NA KITNJAKU U SRBIJI
Autor Dragan Karadžić, Ivan Milenković   

CRYPHONECTRIA PARASITICA (Murrill) Barr – POJAVA PARAZITNE GLJIVE NA KITNJAKU U SRBIJI

Dragan Karadžić
Ivan Milenković

         Izvod: Gljiva Cryphonectria parasitica izaziva rak kore i propadanje stabala pitomog kestena. Poreklom je iz istočne Azije, odakle je prvo unešena u Severnu Ameriku, gde je za jedan relativno kratak vremenski period uništila američki kesten (Castanea dentata / Marsh./ Bark. Iz Severne Amerike je 1938.god. unesena u Evropu i ugrozila je opstanak evropskog kestena (Castanea sativa Mill.). U toku 2012. godine proučavajući zdravstveno stanje hrasta kitnjaka (Quercus petraea (Matt.) Lebl.) na lokalitetu Vršački breg, ova parazitska gljiva je prvi put konstatovana na stablima kitnjaka. Identifikacija gljive je izvršena na osnovu izgleda plodonosnih tela gljive i čiste kulture izolovane na МЕА podlozi. Gljiva je dovela do mestimičnog sušenja stabala kitnjaka.
        Ključne reči: Cryphonectria parasitica, Kitnjak, Srbija
 
< Prethodno   Sledeće >