Menu Content/Inhalt
UTICAJ MINERALNIH ĐUBRIVA NA KVALITATIVNA MORFOMETRIJSKA SVOJSTVA SADNICA SMRČE(Picea abies/L./Kar
Autor Dragan Stojičić, Milan Mataruga, Vasilije Isajev   

UTICAJ MINERALNIH ĐUBRIVA NA KVALITATIVNA MORFOMETRIJSKA SVOJSTVA SADNICA SMRČE (Picea abies /L./ Karst.)

Dragan Stojičić
Milan Mataruga
Vasilije Isajev

         Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja uticaja različitih doza kompleksnih (NPK 15:15:15) i azotnih (UREA) mineralnih đubriva na kvalitet sadnica smrče tipa (1+0 i 2+0). Ukupno je analizirano 360 sadnica smrče, proizvedenih u lejama na otvorenom, tokom dvije vegetacije. Kao indikatori kvaliteta sadnica analizirani su visina sadnica, prečnik korijenovog vrata, te odnos visine i prečnika. Rezultati istraživanja su pokazali da mineralna ishrana biljaka ima pozitivan uticaj na proizvodnju kvalitetnih sadnica, što je ustanovljeno na osnovu analize morfometrijskih svojstava. Za stanišne uslove u rasadniku „Stanovi“, gdje je ogled postavljen, sadnice tretirane kompleksnim (NPK 15:15:15) đubrivom u količini od 1120 kg/ha, imale su najveće prosječne vrijednosti analiziranih morfometrijskih svojstava, u poređenju sa ostalim tretmanima i kontrolnom grupom.
        Ključne reči: mineralna đubriva, smrča, morfometrijska svojstva, sadnice, rasadnik

 

 
< Prethodno   Sledeće >