Menu Content/Inhalt
UTICAJ MJEŠOVITIH PROREDA NA ELEMENTE STRUKTURE VJEŠTAČKI PODIGNUTIH SASTOJINA SMRČE Picea abies
Autor Zoran Govedar, Milun Krstić, Srđan Keren, Ivan Bjelanović   

UTICAJ MJEŠOVITIH PROREDA NA ELEMENTE STRUKTURE VJEŠTAČKI PODIGNUTIH SASTOJINA SMRČE (Picea abies L.) NA PODRUČJU ZAPADNOG DIJELA REPUBLIKE SRPSKE

Zoran Govedar
Milun Krstić
Srđan Keren
Ivan Bjelanović

         Izvod: U radu su prikazani rezultati istraživanja uticaja mješovitih proreda na tri vještački podignute sastojine srmče u zapadnom dijelu Republike Srpske, koje su osnovane na bukovim staništima u cilju konverzije izdanačkih šuma bukve u visoki uzgojni oblik. Sastojine su starosti 30 do 35 godina, osnovane na različitim geološkim podlogama(krečnjak, pješčari i serpentin). Osnovane su gustom sadnjom i u njima nisu vršene mjere njege. U sastojinama su izvršena mjerenja osnovnih elemenata strukture i utvrđeni su pokazatelji stabilnosti sastojina kao i elementi koji određuju tip i kategoriju proreda. Osnovni elementi strukture analizirani su za stanje prije i neposredno nakon izvršenih proreda. Dobijeni rezultati omogućavaju da se utvrde jačina, intenzitet zahvata i poredni interval za srednjedobne sastojine u fazi tanjeg letvenjaka pri provođenju mješovitih proreda, ali pravi efekti ovih proreda u sastojinama mogu se utvrđivati kasnije, što zavisi od dužine prorednog intervala.
        Ključne reči: proreda, smrča, struktura sastojina

 

 
< Prethodno   Sledeće >