Menu Content/Inhalt
Podružnice

 

     Osnovni oblik organizovanja jesu podružnice koje su organizovane na prostornom principu, a mogu biti organizovane i na radnom principu, zavisno od broja inženjera i tehničara određene uže struke.
     Podružnica se može osnovati sa najmanje 12 članova u jednom mestu (opštini) ili preduzeću, odnosno školi, fakultetu, naučnoj ili drugoj instituciji. Odluku o organizovanju podružnice donosi Upravni odbor
Udruženja.
     Podružnica donosi svoja pravila, koja su u skladu sa Statutom udruženja. Na osnovu pravila i odluke Upravnog odbora podružnica se registruje kod nadležnog organa.
     Podružnica nema svojstvo pravnog lica, a svoje poslovanje uređuje pravilima.  Radom podruznice rukovodi odbor od najmanje tri člana koje biraju svi članovi podružnice.
 
Spisak podružnica:
VETERANI
ŠUMARSKI FAKULTET
INSTITUT ZA ŠUMARSTVO
INSTITUT ZA TOPOLARSTVO
LOVAČKI SAVEZ
NACIONALNI PARK KOPAONIK
NACIONALNI PARK FRUŠKA GORA
NACIONALNI PARK ĐERDAP
NACIONALNI PARK TARA
ŠUMARSKA ŠKOLA KRALJEVO
BORJAK
SRBIJA ŠUME DIREKCIJA
ŠG BEOGRAD
ŠG TIMOČKE ŠUME BOLJEVAC
ŠG JUŽNI KUČAJ DESPOTOVAC
ŠG GOLIJA IVANJICA
ŠG KRAGUJEVAC
ŠG STOLOVI KRAljevo
ŠG RASINA KRUŠEVAC
ŠG SEVERNI KUČAJ KUČEVO
ŠG TOPLICA KURŠUMLIJA
ŠG LESKOVAC
ŠG LEPOSAVIĆ
ŠG BORANJA LOZNICA
ŠG NIŠ
ŠG PIROT
ŠG PRIJEPOLJE
ŠG ŠUMARSTVO RAŠKA
ŠG UŽICE
ŠG BRANJE
ŠG BIRO
VOJVODINA ŠUME DIREKCIJA
ŠG NOVI SAD
ŠG SREMSKA MITROVICA
ŠG SOMBOR
ŠG PANČEVO

 
Sledeće >