Menu Content/Inhalt
ISTRAŽIVANJE PRINOSA KALIFORNIJSKE PASTRMKE NA PRIMERU RIBNJAKA NA RADOVANSKOJ RECI
Autor Neđo Milošević, Aleksandar Anđelković, Vjačeslava Matić, Vesna Nikolić   

ISTRAŽIVANJE PRINOSA KALIFORNIJSKE PASTRMKE NA PRIMERU RIBNJAKA NA RADOVANSKOJ RECI

Neđo Milošević
Aleksandar Anđelković
Vjačeslava Matić
Vesna Nikolić

         Izvod: Ispitivanja prinosa kalifornijske pastrmke sprovedena su u ribnjaku na Radovanskoj reci u trajanju od 10 godina. Nadmorska visina ribnjaka na Radovanskoj reci je 820 m, geografske koordinate X- 43 49’29’’,.Y- 21 57’07’’. Cilj istraživanja je da se utvrdi prinos pastrmke u vodama i ribnjacima brdsko-planinskih vodotoka sa naglaskom na pozitivne i negativne faktore koji utiču na ihtiofaunu i akvatične ekosisteme. Istraživani su: kvalitet vode (proticaj, temperatura, količina kiseonika), popunjenost kapaciteta kanala, vrste korišćene hrane za ishranu mlađi i ribe u porastu, kao i način doziranja hrane u bazenima. Dobijeni rezultati su pokazali da se uzgoj Kalifornijske pastrmke može vrlo uspešno vršiti u brdsko-planinskim uslovima, u vodotocima iznad 500 m nadmorske visine, a gde je voda u I klasi kvaliteta sa minimalnim oscilacijama temperature i sadržaja kiseonika.
        Ključne reči: Kalifornijska pastrmka, uzgoj, brdsko planinski vodotoci

 

 
< Prethodno   Sledeće >