Menu Content/Inhalt
PRILOG METODICI PROUČAVANJA PROMENA U ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA POD UTICAJEM GLOBALNOG ZAGREVANJA
Autor Miloš Koprivica, Bratislav Matović, Vlado Čokeša, Snežana Stajić   

PRILOG METODICI PROUČAVANJA PROMENA U ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA POD UTICAJEM GLOBALNOG ZAGREVANJA

Miloš Koprivica
Bratislav Matović
Vlado Čokeša
Snežana Stajić

         Izvod: U radu je razmatran problem poboljšanja sadržaja i kvaliteta metodike za prikupljanje i obradu terenskih podataka u šumskim kulturama i jednodobnim sastojinama četinara. Težište rada je stavljeno na prikupljanje relevantnih podataka o elementima rasta stabala i sastojina s aspekta uticaja klimatskih promena na njihovo stanje i razvoj. Razmatrani su veličina, oblik i broj privremenih oglednih površina potrebnih za ovu vrstu istraživanja. Predložena je primena prilagođene IUFRO klasifikacije stabala za ocenu njihovog položaja, kvaliteta i zdravstvenog stanja. U preliminarnom obliku, predložena metodika u ovom radu primenjivana je u našim ranijim istraživanjima kultura četinara u Ibarskoj klisuri i na Pešterskoj visoravni. Pokazala se kao veoma pouzdana pri analizi dobijenih rezultata istraživanja i izvođenju zaključaka.
        Ključne reči: metodika, šumski ekosistemi, kulture četinara, klimatske promene

 

 
< Prethodno   Sledeće >