Menu Content/Inhalt
VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA SEMENA RAZLIČITIH TEST STABALA DIVLJE TREŠNJE .......
Autor Marina Nonić, Vladan Popović, Ivona Kerkez, Mirjana Šijačić-Nikolić   

VARIJABILNOST MORFOMETRIJSKIH KARAKTERISTIKA SEMENA RAZLIČITIH TEST STABALA DIVLJE TREŠNJE (Prunus avium L.) SA PODRUČJA BEOGRADA

Marina Nonić
Vladan Popović
Ivona Kerkez
Mirjana Šijačić-Nikolić

         Izvod: U radu su prikazani rezultati morfometrijske analize semena 12 test stabala divlje trešnje sa područja Beograda. Analizirana je dužina, širina i debljina semena. Dobijeni rezultati ukazuju na visok stepen varijabilnosti između analiziranih genotipova, koji predstavlja polaznu osnovu za dalje oplemenjivanje vrste i konzervaciju raspoloživog genofonda na ovom području.
        Ključne reči: divlja trešnja, test stabla, seme, varijabilnost, usmereno korišćenje

 

 
< Prethodno   Sledeće >