Menu Content/Inhalt
STRATEŠKO PLANIRANJE KAO INTEGRALNI DEO SISTEMA PLANIRANJA U ŠUMARSTVU
Autor Zvonimir Baković   

STRATEŠKO PLANIRANJE KAO INTEGRALNI DEO SISTEMA PLANIRANJA U ŠUMARSTVU

Zvonimir Baković

         Izvod: U radu se analizira značaj strateškog planiranja u šumarstvu, koje je sastavni deo integralnog sistema planiranja. Rad je obrađen na osnovu detaljne analize brojne inostrane i domaće literature, kao i na osnovu praktičnih iskustava. Zadatak ovog rada je da izvrši teorijsku analizu strateškog planiranja u šumarstvu Srbije. Ta ocena će se pre svega odnositi na planski metodološki pristup prilikom izrade strateških planova u šumarstvu, plansku pokrivenost, vrstu strateških planova i njihov značaj. U radu će biti analizirane pogodne metode i tehnike za strateško planiranje, koje se inače koriste prilikom izrade strateških planskih dokumenata slične sadržine, čijom primenom se jednostavnije, sveobuhvatnije i realnije vrši analiza strateških problema i na osnovu tih analiza što realnije utvrđuje prioritetna lista ciljeva gazdovanja šumama. U tom smislu će dati okvirni predlog sadržaja budućeg PRŠP (Plan razvoja šumskog područja) koji je usklađen sa međunarodnim i domaćim propisima i prilagođen savremenim principima gazdovanja šumama, a za čiju izradu se koriste savremene metode i tehnike.
        Ključne reči: strateško planiranje, integralno gazdovanje, šumsko područje

 

 
< Prethodno