Menu Content/Inhalt
AEROFOTOINTERPRETACIJA U SASTOJINSKOJ INVENTURI ŠUMA SRBIJE
Autor Damjan Pantić, Milan Medarević, Dragan Borota, Bojan Tubić, Marko Marinković   

AEROFOTOINTERPRETACIJA U SASTOJINSKOJ INVENTURI ŠUMA SRBIJE

Damjan Pantić
Milan Medarević
Dragan Borota
Bojan Tubić
Marko Marinković

       Izvod: Istraživanja u ovom radu bila su fokusirana na izdvajanje odseka i određivanje kvantitativnih elemenata stabala i sastojine na bazi avio-snimaka, odnosno primenom aerofotogrametrije. Kao pilot objekat za prostorno razgraničenje šuma poslužio je uzorak od 13 odeljenja u prebirnim šumama jele i bukve GJ „Goč Gvozdac-A”, dok je stepen pouzdanosti aerofototaksacije testiran u čistim, visokim i izdanačkim šumama bukve GJ „Tumanska reka”. Konstatovano je da se na avio-snimcima mogu preciznije postaviti granice odseka, te da su oni homogeniji u odnosu na terestričko izdvajanje. Isto važi i za izdvajanje čistina, odnosno za obeležavanje puteva, dalekovoda i drugih vidljivih objekata na snimku. Pri tome, nisu utvrđene značajne razlike u površinama odeljenja određenim na osnovu testiranih metoda. Prečnici krošnji, prsni prečnici, visine stabala i iz njih izvedeni elementi (broj stabala i zapremina sastojine) određeni aerofoto metodom bili su opterećeni značajnim greškama, odnosno razlikama u odnosu na podatke dobijene zemaljskom inventurom. Kao takvi, ovi podaci ne mogu predstavljati osnovu za pouzdano operativno planiranje.
          Ključne reči: aerofotogrametrija, avionski snimci, izdvajanje odseka, prikupljanje taksacionih podataka

 

 
< Prethodno   Sledeće >