Menu Content/Inhalt
INSTITUCIONALNI I PROCEDURALNI OKVIR U PRERADI I PLASMANU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA U SRBIJI
Autor Ljiljana Keča, Jelena Plavšić   

INSTITUCIONALNI I PROCEDURALNI OKVIR U PRERADI I PLASMANU NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA U SRBIJI

Ljiljana Keča
Jelena Plavšić

       Izvod: Prirodno okruženje koje čini dostupnost sirovina, kao i klimatski i drugi geografski faktori od presudnog su značaja za poslovanje preduzeća čija je delatnost zadovoljenje potreba potrošača za ostalim šumskim proizvodima. Ovaj sektor još uvek je nedovoljno razvijen u Srbiji, ali bogatstvo resursa poput pečuraka, šumskog voća i lekovitog bilja ukazuje na to da ovaj sektor ima veliki potencijal. Cilj ovog rada je pregled relevantne dokumentacije kojom posluju odabrana liderska preduzeća u Srbiji, koja je potrebna pri osnivanju preduzeća u Agenciji za privredne registre do dokumentacije koja se koristi za otkup, preradu i plasman nedrvnih šumskih proizvoda. Svrha rada je da se prikaže način poslovanja liderskih preduzeća i predstavi model institucija, procedura i neophodna dokumentacija, koja se odnosi na otkup, preradu i plasman ovih proizvoda u Srbiji. Predmet istraživanja je po jedno preduzeće iz grupe preduzeća koja se bave otkupom, preradom i plasmanom nedrvnih šumskih proizvoda, a nalaze se na teritoriji grada Beograda, kao i relevantna dokumentacija koja se koristi pri otkupu, preradi i plasmanu odabranih NDŠP.
          Ključne reči: nedrvni šumski proizvodi, institucije, procedura, dokumentacija, Srbija, organska hrana

 

 
< Prethodno   Sledeće >