Menu Content/Inhalt
KOMPARATIVNA ANALIZA EFEKATA BIOLOŠKOG „ARMIRANJA” KOD LESNOG ZEMLJIŠTA
Autor Grozdana Gajić   

KOMPARATIVNA ANALIZA EFEKATA BIOLOŠKOG „ARMIRANJA” KOD LESNOG ZEMLJIŠTA

Grozdana Gajić

       Izvod: Komparativna analiza efekata biološkog „armiranja” u odnosu na referentno ispitivano lesno zemljište izvršena je zbog definisanja povećanja vrednosti parametara otpornosti na smicanje i smanjenja vrednosti hidrogeomehaničkih parametara. Kontradiktornost uticaja biološkog „armiranja” na navedene parametre dovodi do povećanja ukupne otpornosti zemljišta na nastanak i razvoj svih oblika unutrašnje erozije. Biološki „armirano”, u odnosu na referentno lesno zemljište pokazuje promene, kako u fizičko-mehaničkim karakteristikama, tako i kod hidro-geo-mehaničkih pokazatelja unutrašnje erozije. U cilju kompleksnijeg sagledavanja problema unutrašnje erozije bitno je analizirati i uticaj prisustva korenovih sistema u zemljištu na pojavu i razvoj procesa unutrašnje erozije. Formirani matematički modeli i uspostavljene funkcione veze između vodnog režima i otpornih karakteristika referentnog i biološki "armiranog" zemljišta, omogućili su komparativnu analizu efekata biološkog „armiranja” na fizičke i mehaničke osobine zemljišta, kao i praktičnosti primene ovih rezultata u praksi.
          Ključne reči: fizika zemljišta, geo-statistika, hidro-geo-mehanički parametri, les, biološko "armiranje", unutrašnja erozija, komparativna analiza

 

 
< Prethodno   Sledeće >