Menu Content/Inhalt
ORGANIZACIJA ELEMENATA INTERNOG LANCA SNABDEVANJA NEDRVNIM ŠUMSKIM PROIZVODIMA U POSAVSKO-PODUNAVSK
Autor Dragan Nonić, Jelena Nedeljković, Mirko Jovanović   

ORGANIZACIJA ELEMENATA INTERNOG LANCA SNABDEVANJA NEDRVNIM ŠUMSKIM PROIZVODIMA U POSAVSKO-PODUNAVSKOM ŠUMSKOM PODRUČJU

Dragan Nonić
Jelena Nedeljković
Mirko Jovanović

       Izvod: Efikasnom organizacijom lanca snabdevanja može se unaprediti poslovanje preduzeća koja svoje aktivnosti zasnivaju na otkupu, preradi i plasmanu nedrvnih šumskih proizvoda (NDŠP). Iz tog razloga, cilj ovog rada je analiza organizacije elemenata internog lanca snabdevanja NDŠP u Posavsko-podunavskom šumskom području. Istraživanje je sprovedeno u 2012. godini, a na odabranom šumskom području analizirano je 6 „liderskih” preduzeća. U radu je primenjena analiza elemenata lanca snabdevanja NDŠP, a kao istraživačka tehnika korišćena je anketa. Otkup NDŠP se vrši na tri načina: sopstvene otkupne stanice, od drugih preduzeća i od sakupljača. Sva analizirana preduzeća vrše preradu NDŠP. Plasman NDŠP na domaćem tržištu vrše samo dva preduzeća. Poslovanje preduzeća koje primenjuje „sistem sledljivosti” može poslužiti kao primer dobre prakse i drugim preduzećima koja se bave istom delatnošću, jer se na ovaj način omogućava integracija svih elemenata internog lanca snabdevanja, kao i uvid u trenutno stanje u svakom od njih.
          Ključne reči: mala i srednja preduzeća, lanac snabdevanja, nedrvni šumski proizvodi

 

 
< Prethodno   Sledeće >